ORGANISASI

    Maklumat pentadbir sekolah

1.         GURU BESAR
                        Nama                                                   :          Mohd. Hasren Bin Damiri
                        Gred Gaji                                            :           DG 44 (KUP)
                        Kelulusan Akademik                          :           Sarjana Eksekutif Sains Pentadbiran
                        Kelulusan Ikhtisas                               :           Sijil Perguruan Malaysia (PSR/PM)
                        Tempoh berkhidmat sekolah semasa   :           1 tahun
                        Masa mengajar seminggu                    :           180 minit

2.         PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
                        Nama                                                   :           Abdul Hadi bin Jantan
                        Gred Gaji                                            :           DG 32
                        Kelulusan Akademik                          :           MCE
                        Kelulusan Ikhtisas                               :           Sijil Perguruan Malaysia
                        Tempoh berkhidmat sekolah semasa   :           6 tahun
                        Masa mengajar seminggu                    :           330 minit

3.         PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
                        Nama                                                   :           A’liya binti Mohd Jalaludin
                        Gred Gaji                                            :           DG 32 
                        Kelulusan Akademik                          :           SPM
                        Kelulusan  Ikhtisas                              :           Sijil Perguruan Malaysia  
                        Tempoh berkhidmat sekolah semasa   :           Tahun kedua
                        Masa mengajar seminggu                    :           300 minit

4.         PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

                        Nama                                                   :           Ahmad Shauhada b Zakaria
                        Gred Gaji                                            :           DG 32 
                        Kelulusan Akademik                          :           STPM
                        Kelulusan Ikhtisas                               :           Sijil Perguruan
                        Tempoh berkhidmat sekolah semasa   :           2 tahun
                        Masa mengajar  seminggu                   :           330 minit

5          PENOLONG KANAN PPKI

                        Nama                                                   :           Fauziah binti Amran
                        Gred Gaji                                            :           DG 32 
                        Kelulusan Akademik                          :           SPM
                        Kelulusan Ikhtisas                               :           Sijil Perguruan
                        Tempoh berkhidmat sekolah semasa   :           10  tahun
                        Masa mengajar seminggu                    :           360 minit


6.         PENOLONG KANAN PETANG

                        Nama                                                   :           Zaini bin Mad Lazin
                        Gred Gaji                                            :           DG41
                        Kelulusan Akademik                          :           Ijazah Sarjana Muda
 Bahasa dan Linguistik
                        Kelulusan Ikhtisas                               :           Sijil Perguruan
                        Tempoh berkhidmat sekolah semasa   :           10  tahun
                        Masa mengajar seminggu                    :           360 minit
 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...