Sunday, 22 April 2012

SEKOLAH DAN LEMBAGA ZAKAT SELANGOR(A) OBJEKTIF


1. Menerangkan komitmen ibu bapa terhadap program anjuran sekolah terhadap
Murid-Murid Asnaf (MAS), dan Memberi peluang kepada Murid-Murid Asnaf
untuk meningkatkan prestasi pelajaran mereka dengan mengikuti kelas
tambahan tanpa dikenakan bayaran.

2. Membina budaya belajar yang berkesan di kalangan Murid-Murid Asnaf
(MAS).

3. Membuka peluang agar murid-murid Asnaf memperolehi ilmu tambahan bagi
bersaing dengan murid-murid lain serta mewujudkan budaya kerjasama
antara ibu bapa dan guru-guru untuk meningkatkan kecemerlangan
akademik Murid-Murid Asnaf (MAS).


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...