Monday, 8 April 2013

TAHNIAH TEN PIN BOLING ELIT


Pada 3 April 2013 yang lalu, telahberlangsungKejohanan Ten Pin Boling MSSD  daerahHulu Selangor. Ianyatelahdiadakan di Wangsa Bowl, Selayang Mall.Sebanyak6  buahsekolahrendahtelahmengambilbahagianiaitu : SKTBR 1 , SKBB 1 , SKBB 2, SKBS , SKBSB dan SK Kg SB.
Alhamdulillah, SKTRB 1 telahmenjadi Johan Keseluruhanuntuktahun 2013.Sekolahkitajugatelahmemenangibeberapakategori ,antaranyaialah JOHAN BERPASUKAN LELAKI DAN PEREMPUAN, NAIB JOHAN INDIVIDU LELAKI DAN PEREMPUAN , KETIGA DAN KEEMPAT INDIVIDU PEREMPUAN.
Nama-namapemain yang terlibatialah :
PasukanLelaki :Haikal Daniel FitriMohdHagitar ( Naib Johan Individu )
MohdSyafieSyahmiMohdFaizu
AimanIskandarZulkarnain
AlifAfwan Abdul Halim
Badrishah( KategoriIndividu )
PasukanPerempuan :NurDiyanaBatrisyaMohdFaizu ( Naib Johan Individu )
SyazaRaihanaMohdRadzi( KetigaIndividu )
NurulAtiqahMohdSuhaili( Keempatindividu )
Damia Adriana MohdSaad
Semua pemenang kategori individu layak untuk mewakili daerah keperingkat negeri yang akan diadakan pada bulan Mei …. TAHNIAH untuk semua pemain.Tidak lupa juga untuksemuai bubapa yang turut memberi sokongan dan komitmen yang sangat tinggi untuk kejayaan anak-anak…TERIMA KASIH

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...